Fulltext
Tipy a doporučení revizního technika


REVIZE ELEKTROINSTALACÍ V DOMÁCNOSTECH

     

   Provádění pravidelných revizí odběrných zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné,

účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Revize elektrické instalace se doporučuje

provádět především při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu a při změně nájemníků nebo majitelů.

Podle občanského zákoníku každý zodpovídá za škody, které může provozem svého elektrického zařízení způsobit.

Pokud majitel nebo uživatel bytu či nemovitosti nemá zprávu o pravidelné revizi elektrického zařízení, nese plnou

zodpovědnost v případě úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku vadné elektroinstalace.

Navíc se může stát, že pojišťovna sníží nebo odmítne plnění škodní události.

Doporučuje se provádět revize elektrické instalace v domácnostech jednou za 5 let.


Provádění výchozích revizí

U výchozích revizí se doporučuje provedení revize elektrického zařízení nezávislým revizním technikem, bez přímé vazby

na montážní firmu nebo dodavatele elektroinstalace.


Dozor při výstavbě

Při výstavbě provozního objektu, skladu, výrobní haly, výstavbě rodinného domu nebo třeba i při rekonstrukci elektrické instalace bytu je vhodné 

a účelné domluvit si odborný dozor s revizním technikem. 

Spoluprací s revizním technikem při výstavbě předejdete mnohdy nepříjemným překvapením při výchozích revizích a dodatečným pracím

a nákladům na odstranění závad.


Přednostně je vhodné využít služeb revizního technika v těchto fázích stavby:


1) Před začátkem elektromontážních prací – kontrola projektové dokumentace, případné doplnění, navržení změn.


2) V průběhu elektromontážních prací – kontrola dodržování technologických postupů při montáži, ukládání kabelů, konstrukční

řešení, používání elektrických instalačních zón atd.


3) Po dokončení "hrubé elektroinstalace" před prováděním omítek – kontrola instalace, shody s projektovou dokumentací, kontrola dimenzování 

typů kabelů, umístění zásuvek, spínačů a vývodů pro spotřebiče, ověření přítomnosti ochranného pospojování.

Po dokončení montáže uzemnění před zasypáním výkopů – kontrola uložení a propojení zemničů ve výkopech, kontrola spojů uzemnění, kontrola

uzemňovacích přívodů a provedení antikorozní ochrany.


Po dokončení kladení kabelů venkovního rozvodu před zasypáním výkopů – kontrola kabelových vedení ve výkopech, souběhy a křižování kabelů 

s ostatními rozvody, písková lože, výstražné fólie, mechanická ochrana kabelů, prostupy pod komunikacemi, měření izolačního odporu použitých

kabelů venkovního rozvodu. 


4) Před kompletací, montáží a zapojováním spotřebičů – měření izolačního stavu instalace, izolačního odporu kabelů.


5) Po celkovém dokončení montážních prací elektro – výchozí revize elektrického zařízení.Tip na závěr

Poslední část platby za elektromontážní práce je možno smluvně podmínit kladným výsledkem výchozí revize elektrického zařízení.