Fulltext
Revize spotřebičů Česká Lípa


PROVÁDÍM REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, RUČNÍHO NÁŘADÍ A PRACOVNÍCH STROJŮ. 


Lhůty pro pravidelné revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí stanovuje norma ČSN 33 1600 ed.2.

Lhůty pro pravidelné revize pracovních strojů stanovuje norma ČSN 33 1500.

Postup při revizi


1) Prohlídka:


kontroluje se neporušenost krytů, stav přívodního vedení,

stav a barevné značení signálek a sdělovačů u

elektrických pracovních strojů, porovnává se skutečné

zapojení stroje s projektovou dokumentací. 

2) Měření:


měří se velikost přechodového odporu připojeného ochranného

vodiče, velikost přechodového odporu vodiče ochranného 

pospojování u strojů, izolační stav celého zařízení, metodou

zvolenou podle třídy izolace se změří hodnota unikajícího proudu.


3) Funkční zkouška:


je ověřována plynulost chodu bez vibrací a hluku signalizujícího

vadné zařízení, ověřuje se zda nedochází k nadměrnému

jiskření kartáčů, u pracovních strojů se zkouší funkce nouzového

tlačítka a funkčnost zařízení jako celku.4) Písemné záznamy výsledku prohlídky, naměřené údaje při revizi a výsledek funkční zkoušky:


     zápis údajů do stávající revizní karty elektrického spotřebiče, případné vydání nové revizní

     karty elektrického spotřebiče, vypracování protokolu o revizi elektrického spotřebiče, případně

     vystavení vyřazovacího protokolu spotřebiče, označení elektrického spotřebiče identifikačním

     štítkem s čárovým kódem.


Vzor vydávaných protokolů