Fulltext
Podklady pro revize


Dokumenty potřebné k provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 čl. 4.1:    


– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení;

– protokol o určení vnějších vlivů, pokud není součástí dokumentace;

– doklady o provedení případných dílčích výchozích revizí;

– záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních na zařízení;

– protokoly o kusových zkouškách, osvědčení o jakosti, atesty zařízení atd. Dokumenty potřebné k provedení pravidelné revize dle ČSN 33 1500 čl. 4.2:


– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení;

– protokol o určení vnějších vlivů;

– předchozí revizní zpráva;

– zásady pro údržbu zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření;

– záznamy s výsledky kontrol preventivní údržby;

– doklady z dozorové činnosti odborného technického dozoru.