Fulltext
Normy elektro        

K práci revizního technika elektro je zapotřebí velkého množství norem a jejich neustálá aktualizace.

Je nutno archivovat i staré v současné době neplatné normy, protože elektrická zařízení se revidují podle norem

platných v době jeho zřízení. U současných platných norem je nutno sledovat vydávání změn, oprav a nových edicí 

norem a technických normalizačních informací – TNI.


V praxi revizního technika používám tištěné normy v kombinaci se službou ČSN online.

Dále uvádím popisy a odkazy na používané webové stránky a seznamy norem ČSN.


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

http://www.unmz.cz/urad/unmz


Podmínky používání systému ČSN online

http://agentura-web.e-bs.cz/sites/default/files/public/download/Infocentrum/CSNonline/Licencni_podminky_CSN-online.pdf 


Databáze ČSN zdarma

Tento elektronický seznam obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách ČSN, neobsahuje však texty norem. 

Data jsou aktualizována jednou měsíčně, vždy počátkem měsíce. Software včetně dat se instaluje lokálně na počítači.

http://agentura-web.e-bs.cz/databaze-csn-zdarma?language=cs


Seznam platných českých elektrotechnických norem aktualizovaný k 27.08.2018

http://www.normservis.cz/download/docs/tridy_csn/tridy_CSN_2_dil.pdf    


Hvězda