Fulltext
Lhůty revizí

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení a hromosvodů   Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení

v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.  


Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředíDruh prostředí


Třídy vnějších vlivů

Revizní lhůty
v rocích


základní, normální
AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

5venkovní, pod přístřeškem
umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace          


4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3
s otřesy, pasívní s nebezpečím požáru
pasívní s nebezpečím výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1


Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

 


Umístění elektrického zařízení

Využití a konstrukce budovy
Revizní lhůty 
v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle,
hotely a jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob
(např. v kulturních a sportovních zařízeních,
v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)
                                       
BD3, BD4 (zároveň též BA1)

2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních
hmot stupně hořlavosti C2, C3

CA2

2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5


Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx


Prostory Doporučená lhůta
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) 3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) 1 rok
místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) 3 roky
staveniště a demolice (oddíl 704) 0,5 roku
zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) 3 roky
omezené vodivé prostory (oddíl 706) 3 roky
zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) 5 let
parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) 1 rok
venkovní osvětlení (oddíl 714) 4 roky

  

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny dle ČSN 33 1500Druh objektu

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3
Revizní lhůty
v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3
         BE2, BE3, CA2

2
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5


Lhůty pravidelných revizí LPS (hromosvodů) podle ČSN EN 62305-3 ed.2


Hladina ochrany  Vizuální kontrola
(rok)
Úpná revize
(rok)
Kritické systémyab
úplná revize
(rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
a) Systém ochrany před bleskem v aplikacích zahrnujících stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.
Přípustnou odchylku od roční lhůty zkoušek by mohlo být provádění zkoušek ve lhůtách 14 až 15 měsíců tam, kde je
účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezonních změnách.

b) Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy, obchodní budovy
nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.

  

Lhůty revizí elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2


Skupina Třída ochrany Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
3 měsíce 6 měsíců
II a III  6 měsíců
C 6 měsíců 24 měsíců
II a III 12 měsíců
D I 12 měsíců 24 měsíců
II a III
E I 12 měsíců 24 měsíců
II a III

Rozdělení elektrických spotřebičů dle užívání:

A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli 
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.) 
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách 
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, internetové kavárny atp.) 
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti