Fulltext
Revize elektroinstalací Česká Lípa

PROVÁDÍM REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ DO 1000V. REVIZE VÝCHOZÍ NEBO PRAVIDELNÉ.Výchozí revize

   Každá elektroinstalace musí být předtím, než je uvedena do provozu revidována.  

   Výchozí revize se provádí i na zařízení po rekonstrukci, nebo při rozšíření elektroinstalace.Opakovaná (pravidelná) revize

   Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500.

   Lhůty pro opakování revize se určují podle druhu zařízení a podle působících vnějších vlivů.Postup při revizi

1) Kontrola dokumentace – projektová dokumentace skutečného provedení, předchozí revizní zpráva u opakované revize,

protokol o určení vnějších vlivů


2) Prohlídka – porovnání s dokumentací, volba a instalace zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem, kontrola

jištění, volba a seřízení ochranných přístojů, volba zařízení vzhledem k vnějším vlivům, kontrola dotažení spojů,

kontrola označení vodičů, obvodů, pojistek, spínačů, vybavení schématy, přístupnost z hlediska obsluhy nebo údržby.


3) Měření – měří se spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování, izolační odpor, impedance

poruchové smyčky, odpor zemniče, parametry proudových chráničů, napětí, sled fází.


4) Vyhotovení revizní zprávy – písemný záznam výsledků prohlídky, naměřených údajů při revizi, zhodnocení stavu 

elektrického zařízení, seznam závad zjištěných při revizi, doporučení, příští termín revize, celkový výsledek revize. 


Revize je psána v textovém editoru a je v papírové podobě (formát A4), počet požadovaných kopií dle přání zákazníka.

Standardně jsou předávány 3 výtisky revizní zprávy.