Fulltext
Revize hromosvodů Česká LípaPROVÁDÍM REVIZE HROMOSVODŮ. REVIZE VÝCHOZÍ, PRAVIDELNÉ NEBO MIMOŘÁDNÉ.
Výchozí revize

Provádí se u nově zbudovaného hromosvodu, co nejdříve od jeho dokončení.


Opakovaná (pravidelná) revize

Provádí se u již provozovaného hromosvodu nejpozději ve stanovených lhůtách.

Pro hromosvody dle ČSN 34 1390 určuje lhůty revizí norma ČSN 33 1500.

Pro hromosvody dle souboru norem ČSN EN 62305 určuje lhůty revizí norma ČSN EN 62305-3 ed.2.   


Mimořádná revize

Provádí se po každém zásahu blesku, opravě hromosvodu nebo střechy. 

 


Postup při revizi

1) Kontrola projektové dokumentace.


2) Prohlídka – provedení jímací soustavy, rozmístění a uspořádání jímačů, odpovídající počet svodů, stav koroze,

označení svodů a ochrana před mechanickým poškozením.


3) Měření – měří se přechodové odpory spojů jímacího vedení a spojů svodů, odpor uzemnění svodů.


4) Vyhotovení revizní zprávy –  písemný záznam výsledků prohlídky, naměřených údajů při revizi, zhodnocení

stavu hromosvodu, seznam závad zjištěných při revizi, termín příští revize, celkový výsledek revize. Revizní zpráva hromosvodu (LPS)

Revize je psána v textovém editoru a je v papírové podobě (formát A4). 

Počet požadovaných kopií dle přání zákazníka.

Standardně jsou předávány 3 výtisky revizní zprávy.