Fulltext
Mapa stránek


Přehledné schéma webu

www.elektroplusrevize.cz Úvod 


 Elektroinstalace


 Revize elektro

 O revizích

      Instalace

 Hromosvody

 Spotřebiče

 Měřící přístroje

 Normy elektro

 Lhůty

 Podklady

▪ Tipy

 Ceník revizí


 Dokumenty


 Kontakt


 Reference a fotogalerie


▪ Info o stránkách


 Doporučte nás


 Mapa stránek


 Page 404


Stručný popis stránkyÚvod - představení firmy a přehled prováděných prací


Elektroinstalace - druh a popis prováděných elektroinstalačních prací


Revize elektro - specifikace prováděných revizí elektro a objektů v nichž jsou revize prováděny

O revizích - všeobecné důvody pro provádění revizí elektro, požadavky na obsah revizních zpráv

Instalace - druhy revizí elektrické instalace, postup při revizi elektrické instalace

Hromosvody - druhy revizí hromosvodu, postup při revizi hromosvodové soustavy

Spotřebiče - postup při revizi elektrického spotřebiče, ručního nářadí, nebo pracovního stroje

Měřící přístroje - používané měřící přístroje při revizích instalací, spotřebičů a hromosvodů

Normy elektro - používání norem pro revize elektro, odkazy na webové stránky norem ČSN

Lhůty - lhůty revizí elektrických zařízení, elektrických spotřebičů a lhůty revizí hromosvodů

Podklady - dokumenty potřebné k provádění výchozích nebo pravidelných revizí

Tipy - revize elektroinstalací v domácnostech, dozor RT při výstavbě

Ceník revizí - orientační ceník revizí elektrických instalací, spotřebičů a hromosvodů


Dokumenty - kopie živnostenských listů, doklady o odborné kvalifikaci, kopie kalibračních listů


Kontakt - kontaktní a firemní údaje, kontaktní a objednávkový formulář


Reference a fotogalerie - nejvýznamnější prováděné zakázky revizních prací, všeobecná fotogalerie


Info o stránkách - informace o webových stránkách, testování a odkazy na online nástroje


Doporučte nás - doporučovací a e-mailový formulář stránek www.elektroplusrevize.cz


Mapa stránek - přehled stránek webu, stručný popis jednotlivých stránek


Page 404 - chybová stránka "nenalezeno" - stránka není přístupná z vnitřní navigace webu